Dökümanlar            

         Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı (UDSEP)

         Türkiye Afet Müdahale Planı

         Strateji Eylem Planı

ERZINCAN

Tüm Hakkı Saklıdır.